Tamerlane: Thanh gươm Hồi Giáo, kẻ chinh phục thế giới

Sultan Bayezid bị Timur bắt giữ sau trận Ankara năm 1402, tranh của Stanisław Chlebowski, 1878

Lưu Quang biên dịch từ nguyên tác tiếng Anh, “Tamerlane: Sword of Islam, Conqueror of the World” của Justin Marozzi.

Continue reading Tamerlane: Thanh gươm Hồi Giáo, kẻ chinh phục thế giới