Đã dịch và công bố

2016

Bob, Chú mèo đường phố

Nguyên tác: James Bowen
Dịch và giới thiệu: Lưu Quang
Hiệu đính: Lưu Quang
Thiết kế e-book: Bảo Việt
Download: LINK

 


2014

Thư gửi một nhà báo trẻ

Nguyên tác: Thomas Freedman
Dịch và giới thiệu: Lưu Quang
Hiệu đính: Phạm Thị Hoài
Thiết kế e-book: Bảo Việt
Download: COMING SOON