Hiệp sĩ giang hồ

Một tranh minh họa trong sách

Câu chuyện được kể ở đây xảy ra chừng một trăm năm trước những sự kiện trong Trò Chơi Vương Quyền.

Continue reading Hiệp sĩ giang hồ

Tamerlane: Thanh gươm Hồi Giáo, kẻ chinh phục thế giới

Sultan Bayezid bị Timur bắt giữ sau trận Ankara năm 1402, tranh của Stanisław Chlebowski, 1878

Lưu Quang biên dịch từ nguyên tác tiếng Anh, “Tamerlane: Sword of Islam, Conqueror of the World” của Justin Marozzi.

Continue reading Tamerlane: Thanh gươm Hồi Giáo, kẻ chinh phục thế giới