Phỏng vấn Tông gia đời thứ Bảy phái Bắc Thần Nhất Đao – Phần 1

Ōtsuka Ryūnosuke Taira no Masatomo chính thức trở thành Tông gia đời thứ Bảy của Bắc Thần Nhất Đao Lưu, tháng Ba 2016 – ảnh của www.hokushinittoryu.com

Nguyên tác: Sieben Fragen an Ōtsuka Ryūnosuke do Hoplo Blog thực hiện.

Tịch Dương dịch, Lưu Quang hiệu đính, từ bản tiếng Anh chính thức của Bắc Thần Nhất Đao Lưu.

Continue reading Phỏng vấn Tông gia đời thứ Bảy phái Bắc Thần Nhất Đao – Phần 1

Hiệp sĩ giang hồ

Một tranh minh họa trong sách

Câu chuyện được kể ở đây xảy ra chừng một trăm năm trước những sự kiện trong Trò Chơi Vương Quyền.

Continue reading Hiệp sĩ giang hồ

Tamerlane: Thanh gươm Hồi Giáo, kẻ chinh phục thế giới

Sultan Bayezid bị Timur bắt giữ sau trận Ankara năm 1402, tranh của Stanisław Chlebowski, 1878

Lưu Quang biên dịch từ nguyên tác tiếng Anh, “Tamerlane: Sword of Islam, Conqueror of the World” của Justin Marozzi.

Continue reading Tamerlane: Thanh gươm Hồi Giáo, kẻ chinh phục thế giới