Danshari là gì?

Trà thất ở Koishikawa, buổi sáng sau đêm tuyết – bức thứ 11 trong bộ Ba mươi sáu cảnh núi Phú Sĩ của Hokusai Katsushika.

Từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu chia sẻ hành trình hướng tới cuộc sống tối giản của mình. Bài đầu tiên đương nhiên nói về khái niệm Danshari và lối sống tối giản, theo quan điểm của tôi, một người Á Đông, tiếp cận bằng tư duy Á Đông, thông qua những phương tiện Á Đông. Vì sự khác biệt này, tôi sẽ không dùng từ Minimalism mà thay bằng Danshari.

Continue reading Danshari là gì?

Quà của Bob – Chương 4: Phép màu trên Phố Upper

Mèo Bob giới thiệu sách tại hiệu Waterstone ở Coventry, tháng Mười 2014 – Ảnh: Coventry Telegraph

Continue reading Quà của Bob – Chương 4: Phép màu trên Phố Upper

Quà của Bob – Chương 3: Bíp Bíp Bíp

Mèo Bob giới thiệu sách tại hiệu Waterstone ở Coventry, tháng Mười 2014 – Ảnh: Coventry Telegraph

Continue reading Quà của Bob – Chương 3: Bíp Bíp Bíp

Quà của Bob – Chương 2: Chú nhóc sau rèm

Mèo Bob giới thiệu sách tại hiệu Waterstone ở Coventry, tháng Mười 2014 – Ảnh: Coventry Telegraph

Continue reading Quà của Bob – Chương 2: Chú nhóc sau rèm

Quà của Bob – Chương 1: Bàn Chân Vàng

Mèo Bob giới thiệu sách tại hiệu Waterstone ở Coventry, tháng Mười 2014 – Ảnh: Coventry Telegraph

Continue reading Quà của Bob – Chương 1: Bàn Chân Vàng

Quà của Bob – Lời mở đầu

Mèo Bob giới thiệu sách tại hiệu Waterstone ở Coventry, tháng Mười 2014 – Ảnh: Coventry Telegraph

Continue reading Quà của Bob – Lời mở đầu

Phỏng vấn Tông gia đời thứ Bảy phái Bắc Thần Nhất Đao – Phần 6

Các chứng chỉ của Bắc Thần Nhất Đao Lưu

Nguyên tác: Sieben Fragen an Ōtsuka Ryūnosuke do Hoplo Blog thực hiện.

Tịch Dương dịch, Lưu Quang hiệu đính, từ bản tiếng Anh chính thức của Bắc Thần Nhất Đao Lưu.

Continue reading Phỏng vấn Tông gia đời thứ Bảy phái Bắc Thần Nhất Đao – Phần 6