Một góc Trung Hoa – Là mỳ, là miến hay là phở?

Người ta có câu, “Ở nhà Tây, ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật”. Nhà Tây và vợ Nhật thì tôi chưa được trải nghiệm, chỉ riêng có “cơm Tàu” là đã có chút hiểu biết và trải nghiệm sau bốn năm trời tị nạn giáo dục tại Trung Quốc. Bài viết này sẽ trình bày tổng hợp và ngắn gọn một góc nho nhỏ của ẩm thực Trung Hoa, đó là cái món sợi sợi kéo kéo của họ, gọi chung là Mỳ Trung Hoa.  Continue reading Một góc Trung Hoa – Là mỳ, là miến hay là phở?